ΝΕΑ

Ενημερωθείτε για τα νέα και τις συμμετοχές μας σε εκθέσεις

Η Agrodrip Α.Ε.Β.Ε. θα συμμετέχει στην έκθεση Agrotica 2020. Σας περιμένουμε!!

Η Agrodrip Α.Ε.Β.Ε. θα συμμετέχει στην έκθεση Sahara 2019. Σας περιμένουμε!!

Η Agrodrip Α.Ε.Β.Ε. θα συμμετέχει στην έκθεση AgraME 2019. Σας περιμένουμε!!

Η Agrodrip Α.Ε.Β.Ε. θα συμμετέχει στην έκθεση EIMA 2018. Σας περιμένουμε.

Η Agrodrip Α.Ε.Β.Ε. θα συμμετέχει στην έκθεση YUGARGO 2017. Σας περιμένουμε.